קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב
משקעים
להלן נתוני הגשם של העונה הנוכחית. איסוף וריכוז המידע: אורי רוזנהק ומשה שקולניק

כמות גשם מצטבר העונה (mm)

תקופה מקבילה אשתקד (mm)

גשם השבוע (mm)

גשם העונה לפי יום (mm)

כמות גשם העונה לפי חודשים (mm)

כמות גשם לפי עונות (mm)

למידע נוסף - חיפוש במאגר משקעים

חסר רכיב