ברור חיל
חסר רכיב

תהליך קבלה (קליטה)

10/01/2021

בברור חיל יש שני מסלולי קליטה מרכזיים:
1. קליטה לחברות בקיבוץ
2. קליטה למגורים בשכונה הקהילתית

להלן מסמכים הקשורים לקליטה למגורים בשכונה הקהילתית. יש ללחוץ על הקישורים ולהוריד למחשב. מועמדים הנמצאים בתהליך קליטה יתבקשו לחתום על כלל המסמכים:


**** על המועמדים לשלוח קורות חיים (מהלך חיים) בקובץ וורד וצילום תעודות זהות, לפני הגעה לראיון בועדת קליטה.


**** על המועמדים להכיר את תקנון האגודה הקהילתית ונהלי האגודה כפי שמתעדכנים מעת לעת. התקנון והנהלים מחייבים את כלל חברי האגודה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לארתור מלון, בכתובת דואר אלקטרוני: melon@brorhail.org.il


חסר רכיב