ברור חיל
חסר רכיב

בעלי תפקידים מרכזיים

בעלי תפקידים מרכזיים

מנהל האגודה הקהילתית - איתן רוזנבלט 050-6614344 bhaguda3@gmail.com

מרכז המשק (קיבוץ) – חגי כהן 052-3574833 hagaya11@gmail.com

מנהלת קהילה (קיבוץ) - דנה אדלהייט - 052-2330200 kehilabror@gmail.com

רבש"צ – רפי בן אמו- 050-3130424 rafyb@brorhail.org.il

יו"ר צח"י (בהתנדבות) - סנדרה מרון - 050-8804548   MARON_S@mac.org.il

רכזת חינוך גיל רך – טלי דהאן אנקרי 050-8427923  ganimbh@gmail.com

רכזת חינוך חברתי – סמדר בלדיגה 054-7910202

אחות קהילתית - דוריס שטיינבאום 050-3130381

רכז תחזוקה - שמעון פרווין 050-3130390

רכז נוי - שגיא 052-3923088

רכזת רווחה (ותיקים) - דבורה קורצוויל 050-3130399

חצרן - יעיש 050-3130395

עובדת סוציאלית ישובית - שירה 054-7917306  shirag@sng.org.il

חסר רכיב