קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

בעלי תפקידים מרכזיים

בעלי תפקידים מרכזיים

מנהל האגודה הקהילתית - יוסי קרן 050-3113095 bhaguda3@gmail.com

מרכז המשק (קיבוץ) – חגי כהן 052-3574833 hagaya11@gmail.com

מנהלת קהילה (קיבוץ) 

רבש"צ – רפי בן אמו- 050-3130424 rafyb@brorhail.org.il

יו"ר צח"י (בהתנדבות) - יואב בוקעי 054-6734306

רכזת חינוך גיל רך – 

רכזת חינוך חברתי – אסנת גוטרי  050-3130452

מנהל תפעול וחצר - עובדיה צור 052-2341529

אחות קהילתית - 

רכז תחזוקה - שמעון פרווין 050-3130390

רכז נוי - 

רכזת רווחה (ותיקים) - דבורה קורצוויל 050-3130399

חצרן - יעיש 050-3130395

עובדת סוציאלית ישובית - ימית 0526269379   yamitl@sng.org.il

חסר רכיב