ברור חיל
חסר רכיב

בעלי תפקידים מרכזיים

בעלי תפקידים מרכזיים

מנהל האגודה הקהילתית - איתן רוזנבלט 050-6614344 bhaguda3@gmail.com

מרכז המשק (קיבוץ) – חגי כהן 052-3574833 hagaya11@gmail.com

מנהלת קהילה (קיבוץ) 

רבש"צ – רפי בן אמו- 050-3130424 rafyb@brorhail.org.il

יו"ר צח"י (בהתנדבות) - קארן הלפרין - 052-2392622  karenhalperin@gmail.com

רכזת חינוך גיל רך – טלי דהאן אנקרי 050-8427923  ganimbh@gmail.com

רכזת חינוך חברתי – אסנת גוטרי  050-3130452

מנהל תפעול וחצר - עובדיה צור 052-2341529

אחות קהילתית - דוריס שטיינבאום 050-3130381

רכז תחזוקה - שמעון פרווין 050-3130390

רכז נוי - שגיא 052-3923088

רכזת רווחה (ותיקים) - דבורה קורצוויל 050-3130399

חצרן - יעיש 050-3130395

עובדת סוציאלית ישובית - מלכית 052-7203574

חסר רכיב