קיבוץ ברור חיל

אסיפה כללית - האגודה הקהילתית

מועד התחלה: יום שבת , 20/11/2021 , 20:30
מועד סיום: יום שבת , 20/11/2021 , 22:30
מקום האירוע: זום
עדכון

חברות וחברי אגודה קהילתית מתיישבי ברור חיל, שלום רב,

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית של חברי האגודה, במוצאי שבת 20/11/2021 בשעה 20:30 (אסיפה נדחית).
באמצעות תוכנת זום.סדר היום:
1. בחירת יו"ר אסיפה
2. הצגת דו"חות כספיים לשנת 2020 ואישורם - קישור לדו"ח
3. אישור רואה חשבון לשנת 2021 - מוצע לאשר את רו"ח אליאב יוסף מברית פיקוח.
4. הצגת דו"ח ביקורת שנתי  - קישור לדו"ח
6. הצעה להעברת הצבעות לשינוי תקנון ולבחירות לוועד האגודה לקלפי ממוחשבת.
7. עדכונים ושונות


בברכה,

חברי ועד האגודה
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D