קיבוץ ברור חיל

המירוץ לקיבוץ

מועד התחלה: יום שבת , 25/09/2021 , 16:30
מועד סיום: יום שבת , 25/09/2021 , 19:00
מקום האירוע: הזנקה במגרש הכדורגל
date=24%2F9%2F2021&type=hide&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%20%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D&voptions=%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA