קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

מניעת אלימות והתנהגויות סיכון

31/07/2021

קהילה יקרה,

עם בוא הקיץ התקיימו מספר מפגשים קהילתיים וחשובים שעסקו בהתנהגויות מקדמות סיכון ובדרכים למניעתן. 
המשותף לכולן – הצורך להגדיר התנהגויות מקובלות ולא מקובלות במרחב הציבורי.
 
לקראת המשך הקיץ, ובכלל, אנחנו מבקשים להתייחס לשני תחומים:

אלכוהול במרחב הציבורי: 
1. אנחנו מזכירים כי מכירת ו/או הגשת אלכוהול לילדים ובני נוער מתחת לגיל 18 מהווה עבירה על החוק.
2. צוות המניעה היישובי ממליץ לקיים פעילויות המיועדות לכלל הקהילה ללא אלכוהול. שיקול הדעת יהיה של האחראיים על הפעילות ובלבד שאם יהיה אלכוהול הוא לא יוגש לילדים ובני נוער.
3. לפעילויות המיועדות לבני/ות 18+ לא תותר כניסת צעירים מתחת לגיל 18. כלל ההורים והנערים/ות מתבקשים לכבד כלל זה ולהימנע מאי נעימות.
4. גן השעשועים במרכז הקיבוץ יהיה מיתחם נקי מאלכוהול. יש להימנע מישיבה במקום עם אלכוהול, בכל גיל, ובכל שעה, לרבות בשעות הלילה.

אלימות פיזית ומילולית, והשחתת רכוש:
מדי פעם אנו עדים לאירועי אלימות (פיזית ו/או מילולית) והשחתת רכוש בקרב חברי הקהילה. 
על אף שמדובר באירועים חריגים אל לנו לעבור עליהם לסדר היום. 
תחושת המוגנות והבטחון האישי שלנו ושל ילדינו תלויה בערבות ההדדית ובאכפתיות שאנחנו מפגינים זה כלפי זו. 
אנחנו קוראים לכל חבר בקהילה שלנו להתערב או לדווח על אירוע אלימות או השחתה, קטן כגדול. כל גילוי אלימות בקהילה דורש גינוי וטיפול. 
חברי ועד האגודה ומנהל האגודה הם כתובת לכל תלונה בנוגע להתנהגות אלימה במרחב הציבורי.
בנוסף, האגודה, כגורם המעסיק עובדים, מחוייבת לשמור על שלומם וביטחונם של עובדי האגודה והיא תעשה כל שבסמכותה להוקיע אלימות ביחס לבעלי תפקידים ונושאי משרה.

כללים אלה נועדו לייצר סטנדרט התנהגותי החל על כולנו. 
שיתוף הפעולה של כלל הקהילה עם נורמות התנהגותיות אלה מסמנות לכולנו מהם הגבולות ובכך מגבירות את הבטחון האישי ותחושת המוגנות.
על בסיס כללים אלה ניתן יהיה לבסס שיח קהילתי בתחומים נוספים, כשהמטרה היא אחת – להפוך את המרחב הציבורי לבטוח.

בברכה, 

צוות המניעה היישובי - פועה חדד, איילת קורן, דניאל ביטון, אסנת גוטרי, מלכית שפיגל (עו"ס הישוב).
חברי ועד האגודה
מנהל האגודה - איתן רוזנבלט

חסר רכיב