קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

יזכורקהילת ברור חיל 
זוכרת את הבנים והבנות, החברים והחברות, 
אשר היו חלק מאיתנו, והלכו לבלי שוב

חסר רכיב