קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

שינוי תקנון האגודה

31/03/2021

חברות וחברי קהילת ברור חיל שלום רב 

תקנון האגודה הינו מסמך משפטי חשוב, המהווה מעין הסכם בין האגודה וחבריה, ובין החברים לבין עצמם.
התקנון קובע את מטרותיה של האגודה, סמכויות מוסדותיה השונים, את דרכי הקבלה לחברות לאגודה והיציאה מהאגודה, הוראות על דרך קבלת ההחלטות במוסדות האגודה השונים ועוד.

תקנון האגודה נכתב לפני למעלה מ- 15 שנים, עוד בטרם האגודה החלה לפעול.
בינתיים בוצעו שינויי חקיקה המשנים חלק מהוראות התקנון, וכן נוצרו נוהגים בישוב המצריכים את שינוי התקנון.

לפני כשנתיים החל תהליך של גיבוש שינויים בתקנון האגודה, כאמור בהתאם לצרכי השעה ובהתאם לשינויי החקיקה הרלוונטיים.
בתהליך העבודה והגיבוש לקחו חלק: יואב בוקעי, שמרכז את הנושא, יוסי קרן, איציק וייזנברג, גבי קניגסוולד, מיטל אסרף-שמעון, חברי ועד האגודה הקודם והנוכחי, איתן רוזנבלט, וכן חברים ממינהלת הקיבוץ ובעלי התפקידים הרלוונטיים בהנהלת הקיבוץ.
התהליך לווה ע"י היועץ המשפטי של האגודה.


מצורפת בזו הצעה לשינוי התקנון. הקובץ מציג את הסעיף המקורי (לרבות שינויים אשר אושרו בתקנון בעבר), את הצעת התיקון וכן הסבר לתיקון.

אנו מפרסמים את ההצעה לקבלת התייחסויות מהציבור ולאחר שיעובדו ההתייחסויות - נביא את אישור התקנון להצבעה באסיפת האגודה.

נבקש שתקראו את נוסח התקנון בעיון רב.

נא להעביר התייחסויות עד לתאריך 30/4/2021 למייל: bha.brorhail@gmail.com


בברכה,

ועד האגודה
חסר רכיב