קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

עדכון בנוגע לחינוך החברתי

27/01/2021
                                                                           
קהילה יקרה,

בשנים האחרונות חלות תמורות גדולות בברור חיל, כתוצאה מגידול משמעותי באוכלוסייה וכניסת כוחות חדשים לישוב. בין היתר הדבר מורגש מאד בחינוך החברתי, הגדל במספר הילדים. בשעות הפעילות של המערכת בשגרה "נוגסים" מהפעילויות: יום לימודים ארוך, חוגים ותנועת הנוער ובנוסף טרם הצלחנו לייצר ניהול יציב לצוות המדריכים ולמערכת. 
לאור זאת, מזה תקופה אנו עסוקים בשאלת הרלוונטיות וההתאמה של המערכת כמו שהיא לצרכי הילדים, הנוער וכמובן ההורים. בחודשים האחרונים פעל מטעם הוועד צוות חשיבה לגיבוש תשובות ותכניות לכל השאלות הללו, בצוות: אריאלה לוי, אסנת גוטרי,  פועה חדד, אביבה קרן, יואב בוקעי, רפי לוי ואיתן רוזנבלט.  
אלו הם תוצאות עבודת הצוות עד כה:
1. שכבות א-ב (טללים) ישויכו לגיל הרך ויעברו לניהולה של טלי, שתקבל יחד עם צוות המדריכות אלה ולורן ליווי פדגוגי מקצועי בכל הנוגע לצרכים ההתפתחותיים של הגיל ובניית תכנית פעילות בהתאם.
2. ליאת סוויסה, נכנסה לליווי צוות המדריכים, ליאת תעבוד בהיקף של 10 שעות שבועיות 
 ותפקידיה יהיו גיבוש הצוות והכשרתו ,בניית תוכניות חינוכיות בשגרה וכן לחופשת הפסח כולל . ליאת מנוסה מאד בהובלת צוותים וניהול מערכות חינוך חברתי וכניסתה תאפשר לנו לגייס את המנהל הבא באופן חופשי מלחצים ובמקביל לבחון מודלים חלופיים לניהול המערכת. 
      הרכבי צוותי ההדרכה: 
ג-ד ארזים-הדרכה של שלמה ואוריה, 
ה-ו  אורנים-אביתר ויפית, 
זח'ט-נויה ואיתי  
י-יב נעורון-תם. 
3. אנו מאמינים שההורים הינם שותפים מלאים בתהליך החינוכי בקהילה ובהיעדר מנהלת חינוך וחוסר היענות ל"קול הקורא" שיצא בעניין, הוחלט על מודל נציגות הורים. כל בית נדרש לשני נציגים לפחות במנהלת, מתוכם יבחר יו"ר מינהלת. נכון לשעת פרסום המכתב חסרים לנו נציג נוסף לכל מסגרת : אורנים, זח"ט ונעורון. מודל זה, כמו התכנית כולה יעמדו לניסיון עד סוף שנת הלימודים הזו, אז תתקיים הערכת מצב ויתקבלו החלטות לגבי ההמשך. 

חשוב להדגיש כי, החינוך הוא "לב לבה" של הקהילה כולה ואנו עושים כל מאמץ להמשיך לקיימו כך שיהיה משמעותי ואיכותי. כמו לכל דבר, גם לקיום המפעל הזה יש מגבלות. הוא כפוף לתקציב, לכ"א ולשיתוף הפעולה שלכם ההורים. ללא כל אחד מאלה מערכת החינוך החברתי תגווע – אט אט או בבת אחת. 
אנחנו מבקשים מכם לקחת חלק פעיל בחשיבה, בתכנון ובהפעלה של הבתים. להשמיע הערות, הארות או ביקורת בונה, לתת יד היכן שניתן ומתבקש, ולזכור שמערכת החינוך היא של כולנו. נשמח אם אנשי חינוך שאין להם ילדים במערכת התנדבו למנהלת.

                                                                              בברכה ובהצלחה  

                                                                                          איתן רוזנבלט - מנהל האגודה
                                                                                        ועד האגודה וחברי צוות החשיבה 

חסר רכיב