קיבוץ ברור חיל

אסיפה כללית של האגודה

מועד התחלה: יום חמישי , 14/01/2021 , 20:30
מועד סיום: יום חמישי , 14/01/2021 , 22:00
מקום האירוע: זום
הודעה על אסיפת מתיישבי ברור-חיל-בזום

האסיפה תתקיים ביום חמישי 14.1.2021 בשעה 19:30 בזום.
במידה ולא יהיה מספר נוכחים כנדרש בתקנון האגודה - האסיפה תידחה ותתקיים אסיפה נדחית.

האסיפה הנדחית תתקיים בשעה 20:30 


סדר יום לאסיפה:
א׳‏. בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר לאסיפה הכללית.
ב'. תקציב האגודה 2021-מציגים רפי לוי-יו"ר האגודה ואיתן רוזנבלט-מנהל האגודה.
ג'. הצגת מתווה לקבלת החלטה על שינוי התקנון - יואב בוקעי

חומר רקע יועבר בתחילת השבוע באמצעות הדואר האלקטרוני.

מוזמנים לאסיפה: חברות וחברי האגודה, תושבות ותושבים.
ההצבעה באסיפה - חברות וחברי האגודה בלבד.

ההצבעה תתבצע בנפרד בזום על ידי כל אחד מהמשתתפים באסיפה.


         


                                                                                                              בכבוד רב,

                                                                                                                              איתן רוזנבלט
                                                                                                                 מנהל אגודה קהילתית
                                                                    מתיישבי ברור חיל

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D