קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

שאלות ותשובות לגבי הסגר - מערכת החינוך החברתי

29/12/2020

שאלות ותשובות בנוגע לסגר הקורונה (השלישי) במערכת החינוך

מערכת החינוך בתקופת הקורונה עוברת זעזועים לא פשוטים, שני סגרים מאחורינו וסגר שלישי עוד לפנינו. 
ועד האגודה בשיתוף עם מנהלת החינוך הגיל הרך והגיל החברתי גיבש כללים מוסכמים להתנהלות מול ההורים בכל הנוגע לחיובים וזיכויים בתקופות של סגר.
חשוב לציין שהמטרה של כולנו לבנות ולשמר מערכת חינוכית יציבה שתשרת את ההורים, הילדים ואת העובדים המסורים שלנו.
בעת מצב של סגר אנו מנסים לתת מענה אך כמו תמיד יש הרבה אי ודאות שאיתה אנחנו כמנהלים ואחראים על המערכת החינוכית ביישוב מתמודדים.
לאור בקשות ההורים אנו מפרטים את הסידורים וההתנהלות בעת מצב של סגר, הבאנו כאן תשובות לכמעט כל סוג של סגר אפשרי. 
העיקרון המנחה והמוביל- בעת הודעה על סגר במערכת החינוך- המנהלים ינסו להוריד את ההוצאות למינימום האפשרי בימי הסגר. 

חיובים:
בזמן הסגר - החיוב החודשי יהיה חיוב חודשי מלא ובהמשך להורדת העלויות למינימום האפשרי. יזוכו ההורים מתוך החיוב המלא של החודש שבו המערכת חזרה לשגרה. 

מה גובה החיוב היחסי במקרה של סגר חלקי לא מלא (כחצי יום עבודה)?
ההורים יחויבו לפי עלות חודשית מלאה בניכוי ההוצאות שנחסכו למערכת עקב תשלום מופחת לעובדים (וזה רק במידה וניתן יהיה מבחינה חוקית להוריד שכר לעובדים) והוצאות משתנות נוספות שנצליח לצמצם .

מהו גובה החיוב היחסי במקרה של סגר מלא רק בחלק מהחודש?
ההורים יחויבו לפי מספר הימים שהמערכת הייתה פתוחה  חלקי סה"כ ימי העבודה שהיו באותו החודש פלוס החלק היחסי של ההוצאות הקבועות בימים שהמערכת הייתה סגורה וזה רק בהנחה שהצלחנו להוציא את כל העובדים לחל"ת.
דוגמא: בחודש מסוים יש 25 ימי עבודה בגיל הרך והיה סגר מלא ב 5 ימים אז החיוב יהיה 5/25 מתוך התשלום החודשי הרגיל  פלוס החלק היחסי של ההוצאות הקבועות בימים שהמערכת הייתה סגורה בדוגמא הזו 20/25 מהימים כפול מרכיב ההוצאות הקבועות החודשי.

מהו החיוב בזמן של סגר מלא בכל החודש?
בהנחה שנצליח להוציא את כל העובדים לחל"ת,בגיל הרך 10 אחוז מהתשלום החודשי ובחינוך החברתי 20 אחוז מהתשלום החודשי לכיסוי ההוצאות הקבועות .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעלות את התשלום להוצאות קבועות בהתאם להוצאות בפועל ולכמות הילדים במערכת בזמן נתון.

מהן ההוצאות הקבועות?
שכר עבודה של מנהלים , הנהלת חשבונות, שכר עבודה של עובדים שנשארים במערכת שלא ניתן להוציאם לחל"ת, הוצאות אחזקה, חשמל , אינטרנט, טלפון וכיו"ב.

המערכת חזרה לשגרה אבל ההורה לא החזיר את הילד למערכת -האם יחויב בתשלום?
התשובה-יחויב בתשלום מלא .

המשפחה או הילד נכנסים לבידוד האם יהיה זיכוי על הימים בהם הילד היה בבידוד ?
התשובה- לא יהיה זיכוי על הימים הללו , הילד יחויב בתשלום מלא בניכוי עלות ארוחת הצהריים.
באחריות ההורים לעדכן שהילד בבידוד על מנת שההזמנה עבורו תבוטל.

מה קורה במצב שכל הגן / בית נכנס לבידוד?
במקרה כזה יש שתי אפשרויות: 
אפשרות ראשונה שניתן יהיה להוציא את העובדים לחל"ת- אז ההורים יחויבו לפי גובה יחסי 
בהתאם להצלחת המערכת לחסוך בעלויות הקבועות והמשתנות. 
אפשרות שניה- לא ניתן יהיה להוציא את העובדים לחל"ת – ההורים יחויבו בתעריף מלא בניכוי הוצאות משתנות כגון מזון וחוגים שניתן לצמצם.

עדכון של הוצאות בלתי צפויות שהיו השנה במערכת החינוך :
ביטול השתתפות משנת 2018 של משרד החינוך בסייעת- 90 אלף שח (המועצה תשתתף בחצי מהעלות)
גן שקד- תיקון הגג והתקרה - כ 30 אלף ₪
מצלמות אבטחה- 30 אלף ₪
סה"כ הוצאות בלתי צפויות כ 105 אלף ₪
הוצאות אלו לא הושתו על ההורים ותקציב האגודה ספג אותם.

אנו עושים את עבודתנו  ברצון טוב והרבה שעות התנדבות, אנו מבקשים לתת בנו אמון מלא
ומבטיחים לכם שאתם וילדיכם בראש מעיינינו.

אנו פועלים באחריות ומסירות ומבקשים להודות לכם על שיתוף הפעולה.

מסמך זה נכון למועד פרסומו והוא ניתן לשינוי ועדכון בהתאם לנסיבות באחריות ועד האגודה.

ועד האגודה
מנהלת החינוך הגיל הרך
מנהלת החינוך החברתי


חסר רכיב