קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

מנהל/ת בריכה

28/12/2020

                                                                        ‏‏27/12/2020

קול קורא

למנהל/ת בריכה- קיץ 2021

מהות התפקיד

·        אחריות - הכנת הבריכה בתיאום עם מפעיל הבריכה לעונה, אחריות להיתר רעלים וביטוח, קשר עם ספקים של חומרי הבריכה והזמנה לפי הצורך, תפעול הבריכה בחודשי הקיץ (מאי – ספטמבר), שמירת הציוד וסגירת הבריכה לחודשי החורף.

        שמירה על בטחון המתרחצים, טיפול בבעיות עם מבקרים שחורגים מהתקנון, טיפול במבקרים שנכנסים ללא אישור לבריכה, ושיבוץ שומר בבריכה במועדים שייקבעו.

·        שמירה על ניקיון הבריכה וסביבתה.

·        אחריות על אירועים שמתקיימים בבריכה.

·        סידור מצילים לאורך העונה.

·        משכורת מנהל בריכה – 7,000 ₪ לעונה.

·        מנהל.ת הבריכה כפופ.ה  להוראות מנהל האגודה הקהילתית וועד האגודה.

·        אחריות לטיפול והשגת "רישיון עסק" עבור הבריכה.

 

הגשת מועמדות

·        הליך המיון ייפתח ביום ראשון 27/12/2020 - וייסגר ביום ראשון 17/01/2021.

·        את ההצעות יש להניח בתא הדואר של איתן רוזנבלט- מנהל האגודה הקהילתית שבמזכירות.

·        בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות לאיתן רוזנבלט.

·        ההחלטה על בחירת מנהל.ת הבריכה תתבצע בוועדת כ"א שתמונה בוועד האגודה.

 

 

    איתן רוזנבלט

         מנהל אגודה קהילתית

מתיישבי ברור חיל

חסר רכיב