קיבוץ ברור חיל

אסיפה כללית

מועד התחלה: יום שני , 07/12/2020 , 20:30
מועד סיום: יום שני , 07/12/2020 , 22:00
מקום האירוע: זום

 

 

 הודעה על אסיפת מתיישבי ברור-חיל-בזום


 

האסיפה תתקיים ביום שני 7/12/2020  בשעה 20:00 בזום.


במידה ולא יהיה קוורום - אסיפה נדחית תתקיים בשעה 20:30


האסיפה הנדחית בזום בשעה 20:30סדר יום לאסיפה:


א.  בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר לאסיפה הכללית.


ב‏.  אישור מאזן ודוחות כספים לשנת 2019 - מציג רואה  אליאב יוסף-ממשרד רואי חשבון "ברית פיקוח  בע"מ".


ג‏.  אישור רואה חשבון לשנת 2021- מוצע רואה חשבון אליאב יוסף-ממשרד רואי חשבון "ברית פיקוח בע"מ"


ד‏.  דוח ביקורת –מציג דודי בן ציון יו"ר ועדת ביקורת של האגודה.


ה‏.  אישור חברי ועדת ביקורת - דודי בן ציון-יו"ר הועדה, עמיאל אבני, יניב מור יוסף.


 

 ההצבעה על הסעיפים השונים תתבצע בניפרד בזום על ידי כל אחד מהמשתתפים באסיפה.


  מצורף:

1. טיוטת דו"חות כספיים

2. מצגת על הדו"חות הכספיים

3. דו"ח ועדת ביקורתקישור לשיחת זום                                                                                                              בכבוד רב,                                                                                                                              איתן רוזנבלט


                                                                                                                        מנהל אגודה קהילתית


                                                                                                                           מתיישבי ברור חיל


 


 

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D