קיבוץ ברור חיל

הרשמה לאתר ולמערכת החירום הקהילתית

מועד התחלה: יום שישי , 10/09/2010 , 15:00
מועד סיום: יום שלישי , 10/09/2030 , 15:00
מקום האירוע:
שלום רב!
לחיצה על הכתפור הירוק תעביר אותך לטופס הרשמה.
יש למלא את הטופס על כל אחד/ת מבני/בנות המשפחה המתגוררים בברור חיל.
המערכת משמשת את הקהילה בעת חירום וכן בהעברת מידע בשגרהdate=10%2F8%2F2030&type=hide&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f6=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f7=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f8=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f9=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C%20&f10=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99&f11=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%2F%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA%2C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%2F%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5%2C%D7%97%D7%91%D7%A8%2F%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5%2C%D7%91%D7%9F%2F%D7%91%D7%AA%2C%D7%90%D7%97%D7%A8&f13=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%96%D7%9B%D7%A8%2C%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%94%2C%D7%90%D7%97%D7%A8&f14=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA