קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

הסעות לביה"ס תשפ"ג

איסוף:
כיתות א' - ו'
07:18 תחנת האיילים (הרחבה)
07:20 תחנת האלונית (התחנה החדשה)

כיתות ז' - י"ב
07:53 תחנת האיילים (הרחבה)
07:55 תחנת האלונית (התחנה החדשה)חסר רכיב