ברור חיל
חסר רכיב

הסעות לביה"ס תשפ"ב


איסוף:

כיתות א' - ו'
07:18 תחנת האיילים (הרחבה)
07:20 תחנת האלונית (התחנה החדשה)

כיתות ז' - י"ב
07:58 תחנת האיילים (הרחבה)
08:00 תחנת האלונית (התחנה החדשה)פיזור:

יתבצע בתחנת האיילים ובתחנת האלונית בלבד.

חסר רכיב