ברור חיל
חסר רכיב

הסעות לביה"ס תשפ"א


איסוף:

כיתות א' - ו'
07:18 תחנת האיילים (הרחבה)
07:20 תחנת האלונית (התחנה החדשה)

כיתות ז' - י"ב
08:03 תחנת האיילים (הרחבה)
08:05 תחנת האלונית (התחנה החדשה)

שימו לב - התחנה הזמנית ליד ענת קשב - אינה פעילה


פיזור:

יתבצע בתחנת האיילים ובתחנת האלונית בלבד.

לא יהיה פיזור ליד מידס כמו בשנה שעברה


פרטים נוספים:חסר רכיב