קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

תוכנית מרכז הקיבוץ - מרחב בטוח

04/07/2020
מצ"ב תוכנית מעודכנת למרכז הקיבוץ, לאחר השיפורים שבוצעו בעקבות הערות הציבור.
כעת התוכנית עוברת לתכנון מפורט של מומחה תנועה ולאחר מכן לביצוע

מסמכים מצורפים

מרחב בטוח.pdf
חסר רכיב