קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

הודעה לגבי גביית תשלומים

24/03/2020
לחברות וחברי הקהילה שלום,

להלן עדכון בנוגע לגביית תשלומים:

1. לעת עתה לא תתבצע גביית תשלומים בגין מערכת החינוך לחודש אפריל. במידה ומערכת החינוך תיפתח  לפני תום חודש אפריל, יתבצע חיוב ראטרואקטיבי לפי ההוצאות בפועל. 

2. לגבי חודש מרץ - אנחנו ממתינים לקבלת המלצות המועצה, ולאורם נקבל החלטה על גובה ההחזר להורים.

3. דמי ההשתתפות החודשיים ("מיסי אגודה") יחוייבו כרגיל, מאחר ורוב ההוצאות הרגילות ממשיכות להתבצע כרגיל, ואף ישנן הוצאות לא צפויות בשל משבר הקורונה.

חשוב לציין, כי רוב עובדי מערכת החינוך הוצאו לחל"ת. 
עובד שמוצא לחל"ת, אך לא ימלאו 30 יום להיותו בחל"ת לא יהיה זכאי לקבלת דמי אבטלה. על כן, אם תהיה חזרה לשגרה לפני חלוף 30 יום, נידרש לדון בשאלת מועד פתיחת מערכת החינוך.

ההוצאות הקבועות של הפעלת המערכת ממשיכות להתקיים, אם כי במינון נמוך יותר.
אנו עושים את כל המאמצים לצמצם עלויות למינימום ההכרחי.

אנו מנצלים את פרק הזמן שנכפה עלינו של השבתת המערכת לשיפור נראות מבני מערכת החינוך. 

נעדכן בהמשך
ועד האגודה

חסר רכיב