קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

סגירת מוסדות 13/11

בשל המצב הבטחוני - 
אין לימודים ואין פעילות במערכת החינוך.

המכלול יהיה סגור היום.

המרפאה פתוחה כרגיל.
האלונית פתוחה כרגיל.
חסר רכיב