קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

חינוך חברתימערכת החינוך החברתי פועלת מכיתה א' ועד י"ב, ב- 5 בתי ילדים:
טללים (כיתות א'-ב')
ארזים (כיתות ג'-ד')
אורנים (כיתות ה'-ו')
זחט (כיתות ז'-ט')
נעורון (כיתות י'-י"ב).

בנוסף מתקיימת פעילות של תנועת הנוער העובד והלומד הישוב: https://www.facebook.com/kenbrorhayil/

חסר רכיב