קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

טלפונים צח"י

02/08/2019

שם

תפקיד

טלפון נייד

סנדרה מרון

יו"ר צח"י

050-8804548

איתן רוזנבלט

מנהל אגודה

054-6614344

רפי בן אמו

רבש"צ

050-3130424

דפנה אילוז

אחראית חמ"ל

054-6744038

ירון צרור

מרכז כיתת כיבוי אש

054-6760076

ורדית רדאי

מזכירת צח"י

050-3130382

דוריס שטיינבאום

בריאות

050-3130381

נתן ברמן

מ"מ בריאות

052-8832233

רותי בירן

מזכירת בריאות

050-3130511

קארן הלפרין

רכזת חינוך

052-2392622

איריס בוקעי

חינוך הגיל הרך

054-4780224

פביאן בנסיק

חינוך חברתי

050-7200325

שרון גלקוביץ' צור

מ"מ חינוך חברתי

054-6744199

דבורה קורצוויל

רווחת ותיקים

050-3130399     

פרלה גלקוביץ

רווחת ותיקים

054-6744198

עירא בן אמו

רווחת ותיקים

050-3130421

דניאל ביטון

רווחת קהילה

050-3130631

שרית גלאון

רווחת קהילה

050-9025566

קרן דורון כץ

חיילים וש"ש

054-5411696

מלכית שפיגל

עובדת סוציאלית

052-7203574

שמעון פרווין

לוגיסטיקה

050-3130390

דורון אוליאל

טלפוניה ותקשורת

054-6744031

מריו הירש

סטודנטים / תושבים

050-3130393

מיכל גלבוע

מידע לציבור

052-2499313

שושי קורינלדי

מ"מ מידע לציבור

050-3130545

אודט גלבוצקי

הקל"ה

050-3130460

אתי אבוטבול

מ"מ הקל"ה

050-3130500

רפי לוי

דובר

054-2340922

חסר רכיב