קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

חיסונים - הודעה לקהילה 2019

יולי 2019
תמוז תשע"ט
לכבוד הורי הילדים במערכת החינוך ולכל קהילת ברור חיל
שלום רב,
מזה מספר חודשים מתנהל שיח ציבורי ער, בחברה הישראלית בנושא חיסון הילדים בגיל הרך.
הנושא עלה למרכז השיח הציבורי עם התפשטות מחלת החצבת ועלייה דרמטית במספר המקרים
של הידבקות במחלה.
לאור פניות רבות של הורים בקהילה, קיימנו מספר דיונים לגיבוש מדיניות קהילתית בנושא
החיסונים.
כזכור, הנושא עלה לדיון באסיפה הכללית של האגודה הקהילתית וזו החליטה בדצמבר 2018 לצאת
בקריאה לכל ההורים לחסן את ילדיהם וכן הסמיכה את וועד האגודה לקבוע מדיניות לגבי
השתתפות ילדים לא מחוסנים בפעילויות החינוכיות בדגש על גני ילדים.
במהלך החודשים האחרונים הוועד ומינהלת החינוך גיבשו מדיניות לפיה ההורים יתבקשו להעביר
לצוותים החינוכיים בגני ילדים הצהרת בריאות ובה יתייחסו לענין החיסונים הניתנים לכלל
האוכלוסיה ע"י משרד הבריאות.
ילדים שאינם מחוסנים בחיסונים אלו, לא יוכלו להירשם למעונות היום ולגני הילדים עד להשלמת
החיסונים.
חריג לכלל זה הם ילדים אשר מסיבות בריאותיות אינם יכולים להתחסן.
נדגיש כי אין בידינו מידע על מספרם של הילדים הלא מחוסנים בקהילה ואם בכלל ישנם כאלו, אך
הגדרת מדיניות זו באה למנוע מצב בו ילד שאינו מחוסן עלול להעביר מחלות מידבקות לילדים
אחרים, לצוותים החינוכיים ולחברי הקהילה.
בברכה,
וועד האגודה ומינהלת החינוך
חסר רכיב