קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

היסטוריה

היישוב שלנו נקרא על שם היישוב הקדום ברור חיל, שבו ישב רבי יוחנן בן זכאי בימי הבית השני.
השם השתמר בשמו של הכפר הערבי בריר ששכן בסמוך.

אנו, המייסדים,היינו חברי גרעיני "חרות" ו"סנה" של תנועת "החלוץ" ממצרים. עלינו ארצה בשנת 1945
קיבלנו הכשרה בדגניה ב' ובגבת. 

במאי 1946, ביום שמכונה "השבת השחורה", נעצרו הגברים משני הגרעינים ע"י הבריטים והוחזקו 
במחנות מעצר במשך מספר שבועות.
ב-5 במאי 1948 עלתה קבוצת החלוץ על הקרקע בנקודת המכונה "המשלט".

ברור חיל היה היישוב האחרון שהוקם לפני הקמת המדינה. אנו סייענו לשמור על הדרך לנגב. אחרי 
שהפלמ"ח כבש את הכפר בריר, נפתחה הדרך לנגב. מיד לאחר מכן פרצה מלחמת העצמאות.
בשנת 1950 עברנו לנקודת הקבע, במקום הנוכחי. הבתים הראשונים שנבנו היו שני צריפים שהעברנו 
מהמשלט, ועשרה צריפים שהבאנו מנגריה שלנו ברעננה.

בשנת 1952 נבחר הקיבוץ לשמש קיבוץ היעד של גרעינים מתנועת הנוער "דרור" ברזילאי. במקום 
נקלטו גרעינים רבים מברזיל והקיבוץ קיבל האיפיון המיוחד, המשלב עולים ממצרים ומברזיל.

היום ברור חיל הוא יישוב רב גוני, המשלב אוכלוסיות ותיקות וצעירות, מייסדים ובנים, חברים ותושבים. 
לאחר של שנים של משבר, שוב חצר הקיבוץ מלאת ילדים. בשכונה הקהילתית נבנים בתים חדשים, 
ואליהם נקלטות משפחות של בנים ואחרים, שהחליטו לנטוע במקום הזה את שורשיהם.

ושוב הבנים מתעניינים בחזרה לחברות בקיבוץ.

כתב ניסים חביב - מראשוני הקיבוץ
חסר רכיב