קיבוץ ברור חיל

הזמנה לאסיפה כללית

מועד התחלה: יום ראשון , 05/03/2023 , 20:00
מועד סיום: יום ראשון , 05/03/2023 , 22:00
מקום האירוע: זום
הודעה על אסיפת מתיישבי ברור-חיל-בזום

האסיפה תתקיים ביום ראשו ן 05/03/2023 בשעה 20:00 בזום .

סדר יום לאסיפה:
- אישור מאזן ודוחות כספים לשנת 2021 -של ה וועד המקומי ואגודת המתיישבים .
מציג רו" ח אליאב יוסף - ממשרד רואי חשבון "ברית פיקו ח" בע"מ .
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D