קיבוץ ברור חיל

הזמנה לאסיפה כללית -מתיישבי ברור חיל

מועד התחלה: יום חמישי , 12/01/2023 , 20:00
מועד סיום: יום חמישי , 12/01/2023 , 22:00
מקום האירוע: בחת הכנסת + זום
הזמנה לישיבת האסיפה הכללית של אגודת מתיישבי ברור חיל

חברות וחברי האגודה הקהילתית ברור חיל מוזמנים לאסיפה כללית,
שתיערך ביום חמישי 12/01/2023 בשעה 19:00.

ככל שלא יהיה קוורום לפתיחת האסיפה - תתקיים אסיפה נדחית באותו היום בשעה 20:00

האסיפה תתקיים בבית הכנסת. 
במקביל תתאפשר הצטרפות באמצעות תוכנת זום

סדר היום:
1. בחירת יו"ר אסיפה
2. תקציב 2023
3. העברת שירותי הנוי והחצר לאגודה
4. עדכונים ושונות


בברכה,

ועד האגודה
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D