קיבוץ ברור חיל

הזמנה לאסיפה כללית

מועד התחלה: יום שבת , 25/12/2021 , 20:30
מועד סיום: יום שבת , 25/12/2021 , 22:30
מקום האירוע:

הזמנה לישיבת האסיפה הכללית של אגודת מתיישבי ברור חיל

חברות וחברי האגודה הקהילתית ברור חיל מוזמנים לאסיפה כללית,
שתיערך במוצאי שבת 25/12/2021 בשעה 19:30.

ככל שלא יהיה קוורום לפתיחת האסיפה - תתקיים אסיפה נדחית באותו היום בשעה 20:30

בשל מגבלות התכנסות בתקופת הקורונה האסיפה תתקיים באמצעות תוכנת זום

סדר היום:
1. בחירת יו"ר אסיפה
2. דיון על נושא דילול הטווסים בקיבוץ
3. בחירת חברי ועדת ביקורת
בברכה,

ועד האגודה
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D