קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

קול קורא ועדת תרבות

04/07/2021


קול קורא

לוועדת תרבות בברור חיל

 

מטרת ועדת התרבות- הובלה והפקה של תוכנית הפעילות התרבותית-קהילתית-חברתית, תוך התאמתה

לכלל האוכלוסייה בישוב, בשותפות עם רכז.ת התרבות היישובית.

הרכב הוועדה- 5-7 מתנדבים מקרב הקהילה, מתוכם יבחר רכז.ת תרבות, כאשר ועד האגודה מאשר את הוועדה.

                         

אחריות וסמכות

1.       הובלה של מדיניות ותכני פעילות התרבות והעשייה הקהילתית בברור חיל.

2.       אישור וליווי של לוח העבודה השנתי.

3.       אישור מבנה תקציב הפעילות, ניהולו בשותפות רכז.ת התרבות ומנהל האגודה, ועדכונו מעת לעת עפ"י

      המסגרת המאושרת.

4.       הכוונה, גיבוי ובקרה של רכז.ת התרבות בתחומי התוכן וההפקה.

5.       לקיחת חלק פעיל בהפקת אירועים.

6.       יוזמה והפקת אירועים קהילתיים חדשים ע"פ צרכי הקהילה, וכן בחינה וסיוע של יוזמות תושבים

      בתחום התרבות.

7.       גיוס מתנדבים והרחבת מעגלי המעורבות של חברי הקהילה בתחום.

 

כישורים נדרשים

1.       בעלי מחויבות גבוהה להפקת התוכנית השנתית, תוך מתן סיוע ישיר לרכז.ת התרבות.

2.       יכולת עבודה בצוות.

3.       בעלי יוזמה, יצירתיות ותושייה.

4.       יכולת הנעת אחרים לפעולה וגיוס מתנדבים.

 

כפיפות- למנהל האגודה ולוועד של האגודה הקהילתית.

 

תקציב, לוח העבודה השנתי

  1. לקראת בניית התקציב השנתי, ועדת התרבות תגיש בקשה למסגרת תקציבית נדרשת .
  2. מסגרת התקציב תוגדר בתקציב השנתי של האגודה, וועד האגודה יגדיר בתיאום עם ועדת התרבות את חלוקת התקציב לשכר ולפעילות.
  3. על בסיס המסגרת המאושרת, רכז.ת התרבות יכין הצעה ללוח עבודה שנתי, הכולל תקצוב של הפעילויות. הכנת ההצעה תלווה ע"י מנהל הקהילה ותובא לאישור ועדת התרבות.

 

ניהול שוטף של התקציב

  1. האחריות השוטפת למעקב ולעמידה בתקציב מוטלת על רכז.ת התרבות, בליווי ובקרה של מנהל האגודה.
  2. שינויים בתקציב במהלך השנה יתבצעו בתיאום בין רכז.ת תרבות, מנהל האגודה וועדת התרבות.

 

הגשת מועמדות

  • ניתן להגיש מועמדות החל מיום ראשון 04/07/21 ועד יום ראשון 18/07/21.
  • הצעות יש להביא למשרדו של איתן רוזנבלט, או לשלוח במייל: bhaguda3@gmail.com
  • בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות לאיתן - נייד - 054-6614344.

הוועדה  תיבחר ע"י צוות מיוחד שיוקם ע"י ועד האגודה.

                                                                                                          

                                                                                                             בברכה,

                                                                                                                                    איתן רוזנבלט

                                                                                                                          מנהל אגודת מתיישבי ברור חיל

חסר רכיב