קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

ועדה לנראות הקיבוץ

20/04/2020

קול קורא:

נציגי ציבור לוועדת ההיגוי לנראות הישוב

במהלך השנה האחרונה מתבצע תהליך מקיף להנחת היסודות לקידום ושיפור נראות הישוב. לאחר שהמסמך שהוגש בנושא אושר ע"י הנהלות הקיבוץ והאגודה, אנו מגיעים לשלב היישום.

על פי החלטות הנהלת הקיבוץ וועד האגודה הקהילתית, מוקמת ועדת היגוי לנראות הקיבוץ. הועדה תפעל עבור כלל תושבי הישוב.
מטעמים פרוצדורליים, הוסכם ע"י שתי ההנהלות שהועדה תפעל במסגרת המערכת האירגונית של הקיבוץ, ובחירתה תיעשה ע"י הנהלת הקיבוץ.

ייעוד הועדה: התבוננות מערכתית מתמדת על מכלול הגורמים המשפיעים על נראות הישוב, תוך ייזום וקידום תהליכים ופרויקטים שיביאו לשיפור הנראות.

הנהלת הקיבוץ, בתיאום עם האגודה, אישרה את הרכב הועדה.

הרכב הועדה שאושר:

עודד פלוט -       יו"ר הועדה

דנה אדלהייט -   מנהלת הקהילה (בתוקף תפקידה)

איתן רוזנבלט -   מנהל האגודה    (בתוקף תפקידה)

איציק ויזנברג -   יו"ר ועדת תכנון  (בתוקף תפקידו)

עמי גל-און -       אסטרטגיה, תעבורה

מיה זילברבוש -  שיתוף קהילה, פרסום

יולי חיימוביץ -     הנדסה, תשתיות

איתי שפיצר -     תכנון

אלעד חורב -      מנהל אגף מוניציפלי, שער הנגב

3 נציגי ציבור

מקרב נציגי הציבור יהיו לפחות נציג אחד מחברי הקיבוץ ונציג אחד מקרב
חברי האגודה שאינם חברי קיבוץ.

 

חברי קיבוץ/אגודה אשר מעוניינים לשמש כנציגי ציבור בוועדה, מתבקשים לפנות אל דנה אדלהייט או איתן רוזנבלט לא יאוחר מיום 30.4.20.

 


דנה אדלהייט, מנהלת הקהילה איתן רוזנבלט, מנהל האגודה

 

חסר רכיב