קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

קול קורא למשקיף/ה בוועד האגודה

04/01/2020

קול קורא להצגת מועמדות למשקיף/ה קבוע/ה בוועד ההנהלה - אגודת מתיישבי ברור חיל

 

 2.      וועד האגודה החליט להמשיך את הנוהג שהיה קיים בשנים הקודמות ולפיו מצטרף/ת משקיף/ה קבוע/ה מקרב התושבים בקיבוץ, שאינם חברים באגודה.

 

3.      המשקיף/ה אינו/ה בעל/ת זכות הצבעה, אך משתתף/ת בכל דיוני הוועד, לרבות דיונים סגורים.

 

4.      וועד האגודה יבחר את המשקיף/ה, מתוך רשימת המועמדים אשר יגישו מועמדותם, בהתאם לאמור להלן.

 

5.      משך הכהונה יהיה עד לסיום כהונתו של הוועד הנוכחי ו/או לסיום המגורים בישוב.

 

6.      תנאים מקדמיים להגשת מועמדות:

·        בעת הגשת המועמדות, מגורים במשך שנתיים רצופות לפחות בישוב.

·        אינו/ה חבר/ה אגודה. במידה ובמהלך הכהונה יתקבל כחבר אגודה, יסיים את כהונתו.

·        התחייבות לקחת חלק פעיל בישיבות הוועד ולגלות מעורבות בנעשה בישוב.

·        התחייבות לקיים שיח עם תושבי הישוב, שאינם חברי אגודה ולהשמיע את קולם.

 

7.      תושבים המעוניינים להגיש מועמדותם יעשו כן עד לתאריך 22.1.2020 באמצעות שליחת קורות חיים בצירוף הסבר קצר מדוע הם מעוניינים בתפקיד, לכתובת הדואר האלקטרוני של מנהל האגודה, איתן רוזנבלט: bhaguda3@gmail.com

 

בברכה,

 

      יואב בוקעי

     יו"ר וועד האגודה הקהילתית

  מתיישבי ברור חיל

חסר רכיב