קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

קול קורא לועדת ביקורת

ועדת הביקורת של האגודה - 
ועדה של 3-5 חברים שתפקידה לבצע ביקורת שנתית ותקופתית על פעולות האגודה.
מוזמנים להגיש מועמדות.
פרטים בקובץ המצורף

לאור היעדר מספיק פונים - מוזמנים להציע מועמדות גם לאחר התאריך הרשום

חסר רכיב