קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

בעלי תפקידים מרכזיים

בעלי תפקידים מרכזיים

יו"ר ועד האגודה הקהילתית והוועד המקומי - דודי בן ציון 050-4644545 dudibz1@gmail.com

מנהל האגודה הקהילתית - יוסי קרן 050-3113095 bhaguda3@gmail.com

מרכז המשק (קיבוץ) – חגי כהן 052-3574833 hagaya11@gmail.com

מנהל/ת קהילה (קיבוץ)  - התפקיד לא מאוייש

רבש"צ – אבי בניטה -  050-9218777

יו"ר צח"י  - יואב בוקעי 054-6734306

רכזת חינוך גיל רך – 

רכזת חינוך חברתי – אסנת גוטרי  050-3130452

מנהל תפעול וחצר -

אחות קהילתית - 

רכז תחזוקה - שמעון פרווין 050-3130390

רכז נוי - 

רכזת רווחה (ותיקים) - דבורה קורצוויל 050-3130399

חצרן - יעיש 050-3130395

עובדת סוציאלית ישובית - אורי אלון ליבן  050-9312669   

חסר רכיב