תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

תמונה מספר 1
עוזי מדמון
23/07/2020 03:22

1.      בוקי גפני

2.      רוני בלאו

3.      טומי שטיין ?

4.      זאב רויטריב

5.      מרסלו זלושבסקי

6.      משה שקולניק ?

7.      אחד ממשפחת ברזילי

8.      יצחק פוקס

9.      שמחה נצר

10.  איתן רוזנבלט

11.  יואל אוורבוך

 

מספר 10 זה איתן רוזנבלט
יואב בוקעי
21/07/2020 07:52