ברור חיל

קול קורא להגשת מועמדות לוועד האגודה

מועד התחלה: יום שישי , 12/11/2021 , 00:00
מועד סיום: יום חמישי , 30/11/2023 , 00:00
מקום האירוע:

וועד האגודה הנוכחי מסיים קדנציה של שנתיים בחודש נובמבר.

אנו מזמינים את חברות וחברי האגודה להגיש מועמדות לוועד.

הנחיות להגשת מועמדות:
א׳‏. כל חברי וחברות האגודה רשאים להגיש מועמדות לוועד האגודה.
ב׳‏. תנאי נדרש להגשת מועמדות לוועד הוא עמידה בכל תשלומי האגודה והעדר חובות לאגודה, לקיבוץ ולמועצה.
ג׳‏. הוועד ימנה 7 חברים, לפחות חבר אחד שאינו חבר קיבוץ ולפחות שניים שהינם חברי קיבוץ. אחד מבין שבעת חברי הוועד ימונה ע"י הקיבוץ.
ד׳‏. הבחירות תתקיימה בתאריך 12/11/2021 באמצעות הצבעה דיגיטלית. רשאים להצביע כלל חברות וחברי האגודה.
ה'. להגשת המועמדות יש למלא את טופס ההרשמה בכתפור בתחתית העמוד. יש לצרף קובץ ובו מספר מילים עליך ועל שאיפותייך במסגרת תפקידתך כחבר/ת ועד. מידע זה יפורסם לציבור לקראת ההצבעה. כמו כן יש לצרף תמונה.
ו׳‏. תושבים שאינם חברי אגודה יכולים להגיש בקשה לשמש כמשקיפים בוועד האגודה. אופן בחירת המשקיף לוועד האגודה, יפורסם בהמשך.
ז׳‏. תאריך אחרון להגשת מועמדות: 31/10/2021


date=31%2F10%2F2021&type=HIDE&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%2F%D7%AA&voptions=%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D