הוקרת תודה

02/04/2020
לכל בעלי התפקידים בשכר ובהתנדבות 
העושים מלאכתם
במסירות ובאיכפתיות אין קץ 
תודה ענקית


ציור: אורנה אוריין
יואב בוקעי