קיבוץ ברור חיל

עובדים חיוניים

מועד התחלה: יום שישי , 20/03/2020 , 11:00
מועד סיום: יום שישי , 27/03/2020 , 11:00
מקום האירוע:

לצורך מידע ישובי אנו מבקשים לדעת מי מהחברים/ות והתושבים/ות מוגדר כעובד חיוני במקום עבודתו, ונדרש לצאת לעבוד שלא מהבית.

אנא מלאו את הטופס שלהלן, בלחיצה על הרשמה. 
date=27%2F3%2F2020&type=hide&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20&f4=%D7%9C%D7%90%20%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99&f5=עובדים חיוניים%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%2F%D7%AA%3CD%3Etype%3CD%3Etext%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f6=עובדים חיוניים%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D%20%D7%92%D7%99%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%3CD%3Etype%3CD%3Etext%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f7=עובדים חיוניים%3CD%3E%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%20%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%2F%D7%AA%20%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%3F%3CD%3Etype%3CD%3Etext%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f8=עובדים חיוניים%3CD%3E%D7%94%D7%90%D7%9D%20%D7%99%D7%A9%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%20%3F%3CD%3Etype%3CD%3Eradio%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9B%D7%9F%2C%D7%9C%D7%90&f9=עובדים חיוניים%3CD%3E%D7%94%D7%90%D7%9D%20%D7%99%D7%A9%20%D7%91%D7%9F%2F%D7%91%D7%AA%20%D7%96%D7%95%D7%92%20%D7%A9%D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%3CD%3Etype%3CD%3Eradio%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9B%D7%9F%2C%D7%9C%D7%90