קבצים

https://www.bha.org.il/media/sal/pages/513/f39_coronavirus_explanation_kids.pdf