הודעה להורים לילדים במערכת החינוך

05/02/2020
בעקבות בקשה של מספר הורים, 

בוצעה בחודשים האחרונים בדיקה להחלפת ספק המזון במערכת החינוך (גיל רך + חינוך חברתי). 

צוות הבדיקה שכלל נציגי הורים וחברות ממינהלת החינוך המליץ לעבור לקיטרינג אור הנר, במקום הקיטרינג הנוכחי (קיבוץ סעד).
נבדקו האישורים המתאימים, טיב ואיכות המזון, תפריט, צורת ההגשה ועוד.

ועד האגודה דן, בישיבתו ביום 4/2, בהמלצות והחליט לאשר את החלפת חברת הקטרינג. 
חברי הוועד רואים לנכון לרענן את שירותי ההסעדה אחת לתקופה.

בשבועות הקרובים יתבצע השינוי.


יואב בוקעי