קיבוץ ברור חיל
חסר רכיב

חברי ועד האגודה

ועד האגודה נבחר בקלפי בתאריך 26/11/2021 ותקופת כהונתו היא שנתיים

להלן חברי הוועד שנבחרו:
דודי בן ציון - יו"ר
אלי אבוטבול
סיוון כהן בלנק
יואב גלובוצקי
איתמר יוסף
ליאת זוהר
דורית ששון  - נציגת הקיבוץ

ניתן ליצור קשר עם חברי הוועד. פרטי הקשר נמצאים בספר הטלפונים.

ועדים קודמים:

בחירות 15/11/2019:
יואב בוקעי
רפי לוי (לקראת סוף הקדנציה הוחלף ע"י יואב גלובוצקי)
אביבה קרן (לקראת סוף הקדנציה הוחלפה ע"י רון שלום)
קארן הלפרין
דורית וויץ
רונן ציונס
אלי אבוטבול (נציג הקיבוץ. במהלך הקדנציה הוחלף ע"י דורית ששון)


בחירות 15/11/2017:
יואב בוקעי
רפי לוי
מיה זילברבוש
קארן הלפרין
מירב קניגסוולד (הוחלפה ע"י ליאור צור, בינואר 2018)
שמעון אוחיון
יואב גלובוצקי - נציג הקיבוץ
אסף פורברג - משקיף קבוע מטעם התושבים
חסר רכיב