ברור חיל
חסר רכיב

חברי ועד האגודה

ועד האגודה נבחר בקלפי בתאריך 15/11/2019 ותקופת כהונתו היא שנתיים (קישור לעמוד המועמדים)

להלן חברי הוועד שנבחרו ואשכול הפעילות המרכזי שלהם*:
רפי לוי - יו"ר
יואב בוקעי - כלכלי וכספים
אביבה קרן - חינוך חברתי
קארן הלפרין - חצר (תחזוקה, ניראות, תברואה, בטיחות, נוי)
דורית וויץ- חינוך גיל רך
רונן ציונס - שירותים מוניציפאליים (דואר, בית עלמין, שמירה ובטחון)
אלי אבוטבול - נציג הקיבוץ - קהילה (תרבות, ספורט, מכלול, אוכלוסיות)

*חברי הוועד אינם מנהלים את האשכול אלא אחראים על קביעת מדיניות, פיתוח תחומי פעילות ובקרה ציבורית. 

הוועד נפגש לישיבה קבועה אחת לשבועיים.

ניתן ליצור קשר עם חברי הוועד. פרטי הקשר נמצאים בספר הטלפונים.


חסר רכיב