ניהול האגודה

11/01/2020
לפני כחודשיים התחלנו תהליך של איתור מועמדים לתפקיד ניהול האגודה. 

במסגרת תהליך זה נמצאו כ- 20 מועמדים שהחלו תהליך בחינה.
התהליך כלל מספר שלבים, ולבסוף המתאימים הציגו את עצמם בפני ועד האגודה. 

לאחר דיון ארוך ומעמיק, הוועד החליט, פה אחד, שאיתן רוזנבלט ימשיך בתפקידו עד לפרישתו לגמלאות בעוד כשנה וחצי.
החלטה זו התבססה בעיקר על ההערכה שאיתן זוכה לה בעקבות עמידתו בתוכנית ההבראה של האגודה וביעדיה וכן על ההבנה כי בעת הזו, כשיש מנהלים חדשים בחינוך הגיל הרך והחברתי, יש יתרון לאיתן כמי שמכיר את מערכת החינוך ואת העבודה השוטפת.

אני מבקש להודות לצוות האיתור: רפי לוי, עירא בן אמו, עינת מדמון על שעות רבות שקראו קורות חיים וראיינו מועמדים, וכן לחברי הוועד שדנו בנושא במשך שעות ארוכות.
כמו כן תודה למועמדים מבפנים ומבחוץ.

אנחנו מאחלים לאיתן הצלחה בהמשך תפקידו.

יואב 
יואב בוקעי