עדכון משולחנו של מ"מ וסגן ראש המועצה

08/01/2020

משולחנו של יוסי קרן, מ"מ וסגן ראש המועצה

 

עדכונים ממליאת המועצה:

 

·          אושר עדכון תקציב ותקציב כ"א ומשרות לשנת 2019.

·          אושרו אצילת סמכויות לועדים המקומיים לשנת 2020.

·          אושרו תקציבי הועדים המקומיים לשנת 2020.

·          דו"ח ביקורת משרד הפנים: גאים בגזבר המועצה על תוצאות הביקורת שעברה ללא רבב .

·          הצגת פעילות בי"ס התיכון – כיבדו אותנו בהשתתפותם: יעקב חדד, מנהל בי"ס התיכון, אורי מלול, מנהל מח' החינוך, זהר ניר לוי, מנהלת חטיבת הביניים, דורית וייץ, סגנית מנהל בי"ס התיכון ומנהלת פדגוגית בישיבת מליאה שבה הוצגו הפעילות וההערכות לשיפור משמעותי של תוצאות מבחני הבגרות בבית הספר

·          כחלק מתפיסת העבודה מול הישובים, המועצה יצאה בהכשרות להתמודדות עם סימולציות חברתיות שונות.

·          טיפול בכלבים משוטטים וכלבים מהרצועה – המועצה קיבלה החלטה להגביר את האכיפה בנושא שגורם לבעיות רבות בקהילות בישובי המועצה.

·          דנו ואישרנו את ההנחות מארנונה על פי קריטריונים הקבועים בחוק.

·          המועצה נערכת לשבוע החיים פה שווים.

·          תקציב המועצה לשנת 2020 אושר פה אחד במליאה לאחר ביצוע ישיבות פרטניות עם כל חבר/ת מליאה

·          מהלך היסטורי במועצה - תוכניות עבודה מקושרת תקציב, כל מנהל מחלקה הכין תוכנית עבודה מקושרת תקציב. בתוכנית העבודה – מטרות, יעדים, מדדים ותקציב.

המהלך מאפשר כלים לראש המועצה ולמליאה שליטה , הערכה ומדידה של התקדמות הפרויקטים השונים במהלך השנה.


·        בתאריך 20.01.2020 יתקיים מפגש הנהלת מועצה ותושבים . נוכחותם חשובה על מנת לקיים שיח ישיר של מועצה – תושבים


·        בנימה אישית – מכיוון שמוניתי ע"י ראש המועצה להיות נציג שער הנגב בהנהלת ועדת התכנון והבנייה  "נגב "מערבי" אשמח לסייע למי מחברי הקהילה שנדרש לשירותי הוועדה במתן היתרים וכו'

·        אני זמין  050-3113095 

 

                                          בברכה,

  יוסי קרן- סגן ראש מועצה שער הנגב

 

יואב בוקעי