יורם מחפש כליה

28/10/2019
חברינו יורם חביב זקוק לעזרה רפואית. 
לאחרונה, הוא אובחן כמי שזקוק להשתלת כליה,
ראו הסרטון המרגש והפיצו.


קהילת ברור חיל מאחלת בריאות ליורם, 
בתקווה שיימצא תורם מתאים בקרוב
יואב בוקעי