תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

תמונה מספר 2
עוזי מדמון
23/07/2020 03:16

1.      1. מרסלו זלושבסקי

2.      2. קלוד פלוס

3.      3. ברה בראון

4.      4. שאול בלש ?

5.      5. דני רפפורט

6.      6. פיליפ גרינר

7.      7. אמנון קורצווייל

8.      8. זאב רויטריב

9.      9. אמיר פלוט

10.  10. מרסיו בלבן

11.  11. חיים מיסוק

 

מספר 3 זה דב בראון (ברה) ?
יואב בוקעי
22/07/2020 21:16