תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
sharongalko@gmail.com תודה על העדכונים!
שרון צור גלקוביץ
09/04/2024 06:02
כמה טוב שאפשר להשאיר מחוברים גם כשרחוקים.. תודה אוגניה על כך. הבית מרגיש קרוב יותר.