תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
vikyste@gmail.com מילת תודה
ויקי שטיינבאום
30/09/2022 11:03
לאוגניה ויואב תודה והערכה. לא חסכתם בליקוט ברכות, תנחומים ומידע לכלל החברה שלא כולם מודעים על מה שמתרחש בקהילה, ולכם ראויה המחמאה. 
 

תודה על העדכון
30/09/2022 08:16
מזל טוב לכל החוגגים
והשתתפות בצערם של האבלים.
שנדע ימים יפים. שנה טובה