קבצים

https://www.bha.org.il/media/sal/pages/978/f39_פרוטוקול 18-21 13.12.2021.pdf