קבצים

https://www.bha.org.il/media/sal/pages/977/f39_פרוטוקול 17-21 07.12.2021.pdf