קבצים

https://www.bha.org.il/media/sal/pages/976/f39_פרוטוקול 02-22 25.01.22.pdf