קבצים

https://www.bha.org.il/media/sal/pages/974/f39_פרוטוקול 19-21 23.12.2021-.pdf