קבצים

https://www.bha.org.il/media/sal/pages/926/f39_הסדרת חובות חברי אגודה- מכתב לקהילה.pdf