חסר רכיב

חנניה אורן ז"ל

חנניה אורן ז``ל
-
17/07/1959 - 23/12/2008

חברנו חנניה אורן, בן קיבוץ שעלבים, ממשפחה רבת בנים ורבת שורשים, בן 49 במותו, נפטר בטרם עת.
רק עוד לפני 8 חודשים, נראה בריא ואיתן ושלבי ההתדרדרות ממחלה קשה, שלקחה אותו בחטף מאתנו היו מפתיעים ומהירים.
חנניה הגיע אלינו לפני כ23 שנים, בעקבות דורית, בת קיבוצנו. 
כאן הקימו בית ומשפחה, כאן נולדו שירן, לירון, סיגל ומאור, יבדלו לחיים ארוכים.
ההסתגלות שלו אלינו לא היתה קלה, חנניה בא מגיאוגרפיה אחרת בארץ ישראל, מהווי דתי אחר ונפל כאן לחוויה אחרת יהודית ברזילאית.
ברבות השנים השתלב בנוף הקיבוץ, התקשר לאזור, לאנשים והיה כגשר בין שעלבים לברור חיל.
ההסתגלות לא היתה קלה וחיי החברה דרשו הרבה הבנה מצידו ומצד החברים, ותוך כל הקשיים הוא
ודורית ניהלו בית והבנים והבנות התנכו וגדלו, הגדולות כבר משתלבות בחיי החברה.
חסר רכיב