סיכום אסיפת האגודה

07/02/2020


חברים שלום,

 

אסיפת האגודה שהתכנסה ב- 26.1.2020, אישרה את הצעת התקציב כפי שפורסמה לחברים לפני הדיון.

 

במהלך הדיון עלו שתי הסתייגויות (ללא החלטה לגביהן):

1. עלתה בקשה להחליף את הקטרינג לגני הילדים. להסתייגות זו אין משמעויות תקציביות, אך יש צורך בהיערכות תזרימית.

2. פתיחת הבריכה באמצע חודש יוני ולא בסוף חודש מאי, והעברת העלות הנחסכת לסעיפים אחרים.

הוועד ידון בשני נושאים אלו ויקבל החלטה לגביהם.

 

מלבד זאת היה דיון עינייני, ניתנו הסברים מקיפים על סעיפי התקציב והובהר הצורך לצאת מניהול משברי לניהול מצמיח, אשר יאפשר שיפור משמעותי של מערך השירותים של האגודה.

 

לתשומת לבכם, ההחלטה כוללת העלאת דמי ההשתתפות ב- 30 ש"ח לחודש לכלל חברי האגודה והתושבים.

ההעלאה תיועד: 5 ש"ח לתקציב השוטף, ו-25 ש"ח לפרוייקטים שבכוונתנו לקדם השנה.

לפיכך, מדי חודש החיוב יעמוד על 300 ש"ח  החל מ- 01/01/2020.


להלן פרוטוקול האסיפה

 

בברכה,

איתן רוזנבלט

מנהל האגודה

 


יואב בוקעי